Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Personel Alım İlanı

ufukunivUfuk Üniversitesinden;

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesörlük, Doçentlik, Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracakların Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (onaylı sureti), Profesörlük ve doçentlik belgesinin (onaylı sureti), bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör ve Doçentler için 6 takım. Yardımcı doçentler için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 – Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Fakültesi

Böl/Anabilim Dalı

Unvanı Adet Açıklamalar
HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku/Ceza Hukuku

Profesör 1
Doçent 1

Yard.
Doç.

1
Kamu Hukuku/İdare
Hukuku
Profesör 1
Doçent 1

Yard.
Doç.

1
Özel Hukuk/Ticaret
Hukuku
Profesör 1
Doçent 1

Yard.
Doç.

1
Özel Hukuk/Medeni
Hukuk
Profesör 1
Doçent 1

Yard.
Doç.

1
Özel Hukuk/Medeni
Usul-İcra İflas Hukuku
Profesör 1
Doçent 1

Yard.
Doç.

1
Kamu Hukuku/Anayasa Hukuku

Yard.
Doç.

1

Leave a Reply

Your email address will not be published.