Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

yuzuncuyilunivYüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek Profesörler 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6(Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlüğe,

3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya ile veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular, İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içersinde yapılacaktır.

8) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Programı : Tarih Saat Yer
Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı 12/06/2009 10.00 İlgili Birimlerde
Birim/Bölüm
Anabilim/Anasanat Dalı/Program
Profesör Doçent Yardımcı Doçent
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hastalıkları ve Tedavisi 2
Protetik Diş Tedavisi 3
Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Tarih Eğitimi 1
İngiliz Dili Eğitimi 1
Eğitim Yönetimi, Tef., Plan. ve Ekonomisi 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Programı ve Öğretimi 1
Biyoloji Eğitimi 1
Türk Dili Edebiyatı ve Eğitimi 1
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Genel Biyoloji 1
Türk İslam Sanatları 1
Botanik 1 1
Yakınçağ Tarihi 1 1
Yeni Türk Edebiyatı 1
Uygulamalı Matematik 1
Felsefe Bölümü 1 1
Uygulamalı Sosyoloji 1
Genel Sosyoloji ve Metodoloji 1
Halk Bilimi Bölümü 1
Anorganik Kimya 1
Hidrobiyoloji 1
Moleküler Biyoloji 1
İstatistik Bölümü 1
TIP FAKÜLTESİ
Radyoloji 1
İç Hastalıkları 2
Kadın Hastalıkları ve Doğum 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
Üretim Yönetimi ve Pazarlama 1
Siyaset ve Sosyal Bilimler 1
Kentleşme ve Çevre Sorunları 1
Maliyet Teorisi 1
Muhasebe ve Finansman 1
VETERİNER FAKÜLTESİ
Cerrahi 1
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıları 1
Zootekni 1
Histoloji-Embriyoloji 1
Mikrobiyoloji 2
Doğum ve Jinekoloji 1
Döllerme ve Suni Tohumlama 1
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Yemler ve Hayvan Besleme 1
Entomoloji 1 1
Bahçe Bitkileri 1
Gıda Bilimi ve Teknolojisi 1
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Uygulamalı Jeoloji 1
Temel İşlemler ve Termodinamik 1
Devreler ve Sistemler 1
Çevre Teknolojisi 1
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Grafik Tasarımı 1
Heykel 1
Sinema-TV 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Dinler Tarihi 1
Kelam 1
Hadis 1
İslam Hukuku 1 1
İslam Mezhepleri 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.